Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46225
Title: Dư âm ARF và quan hệ ASEAN - Trung Quốc trên Biển Đông
Authors: Nguyễn Nam Dương
Keywords: ARF
Dư âm ARF
ASEAN
Trung Quốc
Quan hệ ASEAN - Trung Quốc
Biển Đông
Mỹ
ASEAN - Trung Quốc - Mỹ
Abstract: Diễn đàn An ninh khu vực ARF khép lại hồi tháng 7 nhưng dư âm của nó còn kéo dài, làm nóng các trang báo ở các quốc gia liên quan, nhất là xoay quanh vấn đề Biển Đông, và trục quan hệ ASEAN - Trung Quốc - Mỹ.
Type: Tiêu điểm
Extent: 7 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • du am arf va quan he asean - trung quoc tren bien Dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.