Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46240
Title: Quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển ở Biển Đông
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Quan điểm
Quan điểm của Việt Nam
Chủ quyền
Hoàng Sa
Trường Sa
Biển Đông
UNCLOS
Đảo Hải Nam
Trung Quốc
Abstract: Mục đích của bài viết là làm rõ quan điểm của Việt Nam về tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và các vùng biển tại Biển Đông. Quan điểm của Việt Nam sẽ được xem xét trên ba khía cạnh: (i) chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa; (ii) các vùng bao quanh hai quần đảo này; và (iii) giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Type: Tiêu điểm
Extent: 56 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.