Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46248
Title: Điều kiện an ninh Đông Á - Sự trỗi dậy của Trung Quốc và an ninh hàng hải tại Biển Đông
Authors: Ryo Asano
Keywords: An ninh
An ninh Đông Á
Trung Quốc
Sự trỗi dậy
An ninh hàng hải
Biển Đông
Nhật Bản
Mỹ
Abstract: Duy trì một trạng thái xung đột ở mức độ thấp mang lại sức nặng cho Trung Quốc trong đàm phán và khẳng định vai trò của quốc gia này. Bài nghiên cứu chủ yếu tập trung vào quan điểm của Nhật Bản về điều kiện an ninh tại Đông Á (Đông Bắc Á và Đông Nam Á ), tình huống chiến lược tại Biển Đông và đánh giá sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong bối cảnh của khu vực.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 10 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • asano-troi day cua tq va an ninh hang hai tai bien dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 356,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.