Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46260
Title: Tham vọng chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông
Authors: Lim Kheng Swe, Ju Hailong
Li Mingjiang
Keywords: Chủ nghĩa Xét lại
Trung Quốc
Đông Nam Á
Biển Đông
Tranh chấp biển Đông
An ninh
Chính trị
Tham vọng
Abstract: Trung Quốc có những tham vọng lớn liên quan đến chủ nghĩa xét lại ở Đông Nam Á, bao gồm thiết lập lại cấu trúc an ninh khu vực hiện hành, tái định hình chiến lược và các thể chế an ninh, chính trị khu vực hiện tại, xét lại các quy tắc và chuẩn mực đang điều chỉnh các mối quan hệ khu vực, và khao khát đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình chương trình nghị sự khu vực. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 33 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.