Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46271
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorArif Havas Oegroseno-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46271-
dc.description.abstractBài viết này xem xét triển vọng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp ở Biển Đông. Một số lý do được đưa ra để giải thích vì sao khả năng giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là rất thấp. Tuy nhiên, những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết phải song hành cùng với việc quản lý tranh chấp Biển Đông. Về vấn đề này, thực tiễn quốc gia ở Đông Nam Á đã chỉ ra rằng có thể tiến hành các hoạt động hợp tác chung ở những khu vực mà ranh giới biển và những tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết. Có thể kể đến thực tiễn (1) Quản lý Eo biển Malacca giữa Malaysia và Singapore, và (2) Sáng kiến Tam giác San hô. Tác giả cho rằng Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN nên có những thông tin trực tiếp về những hoạt động này nhằm thiết lập các hoạt động chung ở Biển Đông.-
dc.format.extent8 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectThực tiễn Quốc giavi
dc.subjectĐông Nam Ávi
dc.subjectBiển Đôngvi
dc.subjectASEANvi
dc.subjectLOSCvi
dc.subjectHiến chương Liên Hợp Quốcvi
dc.titleThực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đôngvi
dc.typeTài liệu dịchvi
dc.source.methodTrung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.