Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46277
Title: Tóm lược Tuyên bố Hà Nội ngày 24/7/2010 về tranh chấp Biển Đông: Khởi nguồn một chiến lược ngoại giao mới ứng phó với một Trung Quốc đang nổi lên?
Authors: Renato Cruz De Castro
Keywords: 24/7/2010
Tranh chấp Biển Đông
Khởi nguồn
Chiến lược ngoại giao
Hà Nội
Biển Đông
Trung Quốc
ASEAN
Abstract: Bài viết nghiên cứu ngụ ý chính sách dài hạn của Mỹ trong Tuyên bố Hà Nội ngày 24/7/2010 của Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton về tranh chấp Biển Đông, đó là chính sách kiềm chế (constrainment ) đối với một Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Từ phân tích, đánh giá bài viết cũng đưa ra những thách thức về khả năng thành công đối với chính sách này.
Date Acquired: 2018-6-4
Type: Tài liệu dịch
Extent: 33 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • renato cruz de castro_tuyen bo hn ve tranh chap bien dong_edited4web.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 647,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.