Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46287
Title: Hội thảo chuyên đề: “Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”
Other Titles: Nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU
Authors: Trần Công Thắng, Phạm Thị Hồng Vân
Đỗ Liên Hương
Keywords: EVFTA
Đánh giá tác động
Kinh tế, xã hội và môi trường
Hiệp định thương mại tự do
Nông nghiệp
Việt Nam - EU
Abstract: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến nông nghiệp, nhờ đó đẩy mạnh năng suất và tăng đầu ra trong nhiều ngành sản xuất.
Issue Date: 2014-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 26 trang
Method: Trung tâm WTO - VCCI
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.