Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46292
Title: Hội thảo quốc tế "Nâng cao chất lượng lực lượng lao động Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh Châu Âu (EU)"
Other Titles: Sự tham gia của Việt Nam vào các EVFTA và vấn đề đặt ra đối với lao động và công đoàn Việt Nam
Authors: Vũ Thị Loan
Keywords: EVFTA
Chất lượng lực lượng lao động
Người lao động
Công đoàn
Abstract: Bài viết đề cập xu hướng đưa vấn đề lao động vào trong các Hiệp định Thương mại tự do, nội dung cam kết về lao động trong các Hiệp định Thương mại tự do, những vấn đề đặt ra đối với người lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam, đề xuất giải pháp.
Issue Date: 2017-10-25
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 14 trang
Method: Trung tâm WTO - VCCI
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.Su tham gia cua VN va van de dat ra doi voi lao dong va cong doan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 695,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.