Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46321
Title: Vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong luật pháp quốc tế và tập quán quốc tế
Authors: Vũ Phi Hoàng
Keywords: Chủ quyền lãnh thổ
Luật pháp quốc tế
Tập quán quốc tế
Công ước Luật Biển
Thụ đắc chủ quyền
Trường Sa
Hoàng Sa
Biển Đông
Abstract: Muốn xác định đúng đắn và khách quan một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia nào, phải dựa vào những nguyên tắc và tiêu chuẩn của luật pháp và tập quán quốc tế để xem xét cơ sở pháp lý của mỗi bên tranh chấp, từ đó rút ra những kết luật chính xác, tránh kiểu “luật rừng” trong đó chỉ có yếu tố “mạnh được yếu thua” là đáng kể.
Issue Date: 2015
Type: Tiêu điểm
Extent: 42 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.