Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46322
Title: Các quần đảo và việc phân định Biển ở Biển Đông
Authors: Vandyke & Bennett
Keywords: Biển Đông
Hoàng Sa
Trường Sa
Trung Quốc
Việt Nam
Quần đảo
Yêu sách
Yêu sách của Đài Loan
Abstract: Bài viết phân tích về tranh chấp ở Biển Đông, yêu sách và hoạt động của các bên liên quan; nghiên cứu các quy định pháp lý và thực tiễn quốc tế về ảnh hưởng của các đảo đá nhỏ lên việc phân định biên giới biển giữa các quốc gia, qua đó đưa ra các gợi ý cho vấn đề Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-5
Type: Tài liệu dịch
Extent: 39 trang
Method: Trung tâm dữ liêu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • cac quan dao va viec phan dinh bien o Bien Dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.