Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46328
Title: Thực trạng xây dựng thể chế khu vực bảo vệ môi trường tại Biển Đông
Authors: Vũ Hải Đăng, Nguyễn Chu Hồi
Keywords: Xây dựng thể chế khu vực
Bảo vệ môi trường biển
Biển Đông
Vịnh Thái Lan
Quản lý
Xung đột tiềm tàng
Đài Loan
Triều Tiên
Trường Sa
Hoàng Sa
Abstract: Bài viết đưa ra những phân tích, đánh giá ngắn gọn về những thành tựu đạt được trong việc xây dựng thể chế liên quan đến những cơ chế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển tại Biển Đông. Những cơ chế được phân tích bao gồm Hội thảo về Quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông, Tuyên bố về Cách ứng xử của các Bên trên Biển Đông và Dự án “Ngăn chặn xu hướng xuống cấp của môi trường tại Biển Đông và Vịnh Thái Lan”. Ngoài ra, các tác giả cũng sẽ nghiên cứu việc xây dựng thể chế trong hai cơ chế thuộc khu vực các vùng biển Đông Á là Cơ quan Điều phối biển Đông Á và Tổ chức đối tác quản lý môi trường biển Đông Á. Những phân tích liên quan trong bài viết cho thấy những kết quả khá thất vọng trong quá trình xây dựng thể chế bảo vệ môi trường biển tại Biển Đông và khu vực vẫn còn một quãng đường dài trong vấn đề này
Issue Date: 2018-6-5
Type: Tiêu điểm
Extent: 8 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.