Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46374
Title: Nhìn lại chính sách của Trung Quốc đối với tranh chấp Biển Đông từ 2007 đến nay
Authors: Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Chính sách
Trung Quốc
Chính sách của Trung Quốc
Biển Đông
Tranh chấp biển Đông
Trường Sa
Hoàng Sa
Lệnh cấm đánh bắt cá
Abstract: Bài viết đánh giá những thay đổi về chính sách của Trung Quốc đối với tranh chấp Biển Đông từ năm 2007 đến nay, giải mã những căng thẳng ở khu vực Biển Đông nhìn từ khía cạnh chính sách và động thái của Trung Quốc.
Issue Date: 2018-6-6
Type: Tiêu điểm
Extent: 27 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.