Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46384
Title: Sự kiến tạo văn hoá cộng đồng của khu đô thị mới ở Hà Nội (nghiên cứu trường hợp Mỹ Đình - Mễ Trì và Việt Hưng)
Authors: Bùi Thị Kim Chi
Keywords: Kiến tạo văn hóa
Văn hóa cộng đồng
Hà Nội
Khu đô thị mới
Mỹ Đình
Mễ Trì
Việt Hưng
Đô thị
Description: Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và phát triển một số vấn đề lý luận liên quan đến VHCĐ; góp phần xác lập khái niệm và nội dung nghiên cứu VHCĐ từ phương diện Văn hóa học. Nghiên cứu sự kiến tạo VHCĐ của KĐTM ở Hà Nội, luận án đã bổ sung những nội dung và phương pháp nghiên cứu về VHCĐ của KĐTM hiện nay - một vấn đề mới đang được xã hội quan tâm. Luận án chỉ ra sự cần thiết của việc tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của cộng đồng cư dân và các chủ thể trong xây dựng và phát triển VHCĐ của KĐTM ở Hà Nội nói chung. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về văn hóa, văn hóa đô thị, VHCĐ của KĐTM. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy các nội dung về văn hóa đô thị, VHCĐ… hiện nay.
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 243 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • a20ef1bd-9f5c-4932-9bc9-8716cafb5ab4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.