Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46394
Title: Quản lý đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiếp cận CIPO
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Keywords: Giáo viên mầm non
Đào tạo giáo viên
Quản lý đào tạo
Trường cao đẳng sư phạm trung ương
Tiếp cận CIPO
Description: Luận án cung cấp các tiêu chí, đề xuất các bước để nhà trường chủ động hoàn thiện khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong giai đoạn đổi mới giáo dục qua các nhân tố: đầu vào, quá trình, đầu ra trong hoạt động đào tạo đặc biệt quản lý phản hồi của các cơ sở giáo dục mầm non và sinh viên đã tốt nghiệp về việc đào tạo ở các trường, tác động của các văn bản pháp lý về đào tạo; tác động của sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay; cơ chế chính sách, cơ chế quản lý của nhà nước đối với đào tạo giáo viên mầm non trong nhà trường; tác động của điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và tác động của môi trường nhà trường, mối quan hệ của nhà trường đào tạo với các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp; yêu cầu của xã hội đối với giáo viên mầm non.
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 200 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2428dd5a-f18a-43e4-8a4c-b0961951a610.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.