Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46424
Title: Nghiên cứu biểu hiện gen GmCHI1A liên quan đến tổng hợp isoflavone phân lập từ cây đậu tương (Glycine max (L.) Merill)
Authors: Lê Thị Hồng Trang
Keywords: Gen GmCHI1A
Tổng hợp isoflavone
Cây Đậu tương
Description: Luận án là công trình nghiên cứu mới ở Việt Nam và trên thế giới đã chứng minh sự biểu hiện mạnh của gen GmCHI1A làm tăng hàm lượng isoflavone ở mầm hạt đậu tương chuyển gen. Gen GmCHI1A được phân lập từ cây đậu tương Việt Nam có kích thước của vùng mã hóa là 657 nucleotide, mã hóa 218 amino acid, thuộc phân họ II nằm trên nhiễm sắc thể số 20 của đậu tương.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 139 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • fb0a3f01-baad-45ad-8af3-3cdce261c46f.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.