Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46424
Title: Hợp tác chuyên ngành và Vịnh Bắc Bộ mở rộng: Triển vọng hòa bình ở Biển Đông
Authors: Li Mingjiang
Keywords: Hợp tác chuyên ngành
Vịnh Bắc Bộ
Triển vọng hòa bình
Biển Đông
Trung Quốc-Asean
Trường Sa
Hoàng Sa
Abstract: Bất kỳ giải pháp nào cho một tranh chấp quốc tế nổi bật nào cũng đòi hỏi trí tuệ về chính trị và điều đó sẽ phụ thuộc vào vai trò của lãnh đạo các quốc gia. Điều này càng đặc biệt đúng trong trường hợp Biển Đông, lý do đơn giản là vì vấn đề này có thể phức tạp hơn hầu hết các tranh chấp quốc tế khác. Trí tuệ chính trị và phán quyết của tòa đương nhiên gắn chặt với những tính toán khôn khéo về lợi ích quốc gia cũng như những phản ứng trong chính trị đối nội của các nhà lãnh đạo quốc gia.
Issue Date: 2018-6-8
Extent: 23 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • li ming jiang, hop tac chuyen nganh va vinh Bac Bo mo rong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.