Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46427
Title: Thúc đẩy hợp tác an ninh ở Biển Đông trên cơ sở Luật pháp Quốc tế
Authors: Liu Nan Tai
Keywords: Hợp tác an ninh
Biển Đông
Cơ sở Luật pháp Quốc tế
Công ước Luật Biển
Trường Sa
Hoàng Sa
Abstract: Sử dụng biển một cách hòa bình đã trở thành một phần nguyên tắc của luật quốc tế được công nhận trong “Công ước Luật biển”. Theo nguyên tắc này, các quốc gia trong quá trình thực hiện quyền lưu thông trên biển của mình,không nên sử dụng bất kỳ hành vi đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực xâm phạm đến sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của quốc gia khác. Điều 301 của “Công ước Luật biển” còn quy định, những tàu thuyền nước ngoài bao gồm cả các tàu quân sự khi thực hiện quyền đi qua vô hại trong các vùng lãnh hải, không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào bao gồm cả các hoạt động thu thập tin tức tình báo, nghiên cứu hay khảo sát có thể gây tổn hại đến hòa bình, trật tự hay hoạt động an ninh của quốc gia ven biển.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 6 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.