Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46447
Title: Quản lý nhà nước đối với các khu vực công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Luận án
Quản lý hành chính công
Quản lý nhà nước
Khu công nghiệp
Thủ đô Hà Nội
Cơ sở khoa học
Quản lý khu công nghiệp
Thực trạng
Giải pháp
Abstract: Mục tiêu cụ thể của luận án: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở khoa học về QLNN đối với KCN; xây dựng khung lý thuyết về phát triển bền vững các KCN và QLNN các KCN theo hướng phát triển bền vững; Phân tích thực trạng, đánh giá thực trạng QLNN đối với KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các tiêu chí và nội dung của phát triển bền vững; Đề xuất những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác QLNN đối với các KCN, thúc đẩy các KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển theo hướng bền vững.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 207 trang
Method: Luận văn Moet: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phụ lục.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 502,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.