Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46448
Title: Cách tiếp cận quản lý các tranh chấp biên giới của Trung Quốc và Việt Nam: Bài học, liên hệ và tác động đối với Biển Đông
Authors: Rames Amer
Keywords: Cách tiếp cận
Tranh chấp biên giới
Trung Quốc
Việt Nam
Biển Đông
Vịnh Bắc Bộ
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Bài viết khẳng định có thể rút ra những bài học từ cách tiếp cận quản lý các vấn đề biên giới, lãnh thổ của Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời cho rằng cách tiếp cận của Việt Nam và Trung Quốc là phù hợp và có tác động đối với tình hình Biển Đông. Việc tóm tắt những thành tựu chính của Việt Nam và Trung Quốc cho thấy việc phân định biên giới trên bộ đã hoàn tất và đó là điều cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định lâu dài của quan hệ song phương cũng như tiếp tục mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa các tỉnh biên giới của hai nước. Về Vịnh Bắc Bộ, cả hiệp định phân định biên giới và hiệp định nghề cá đều đã có hiệu lực. Các cuộc đàm phán và thảo luận đang diễn ra về các tranh chấp lãnh thổ còn lại ở Biển Đông là dấu hiệu nữa cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và tránh xảy ra căng thẳng.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 28 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.