Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46458
Title: Vấn đề thỏa hiệp và hợp tác trên biển trường hợp ký tuyên bố về ứng xử
Authors: Trần Trường Thủy
Keywords: Thỏa hiệp
Hợp tác
Biển
Ứng xử
Trung Quốc
ASEAN
Việt Nam
Trường Sa
Hoàng Sa
Abstract: Một bộ quy tắc ứng xử mang tính cam kết và ràng buộc cao là mục tiêu ban đầu của ASEAN. Nhưng những khác biệt về lợi ích và ưu tiên trong chính sách đối ngoại, lợi ích trong quan hệ với Trung Quốc đã khiến ASEAN chấp nhận một văn bản mang tính tuyên bố chính trị. DOC không phải là một văn kiện để giải quyết tranh chấp, mà chỉ tạo môi trường thân thiện thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin và các hoạt động hợp tác, làm tiền đề cho một giải pháp lâu dài hơn
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tiêu điểm
Extent: 19 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.