Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46463
Title: Biển Đông Quan điểm từ Hoa Kỳ
Authors: Bronson Percival
Keywords: Biển Đông
Hoa Kỳ
Quan hệ Trung - Mỹ
Trung Quốc
ASEAN
Đông Á - Thái Bình Dương
Nhật Bản
Abstract: Bài viết đề cập đến chính sách của Mỹ về Biển Đông trong thời gian tới. Theo GS, thì cách nhìn nhận của Mỹ về Biển Đông dưới nhiều lăng kính khác nhau tùy thuộc vào các thành phần trong chính quyền Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp cũng như các giai đoạn khác nhau trong bối cảnh quốc tế thay đổi.Qua đó, GS cũng nhấn mạnh đến lợi ích của nước Mỹ tại Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 26 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • bien Dong quan diem tu Hoa Ky- bronson percival.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 439,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.