Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46464
Title: Quan điểm và cách tiếp cận về hợp tác khu vực
Authors: Alberto A. Encomienda
Keywords: Quan điểm
Cách tiếp cận
Hợp tác khu vực
Biển Đông
An ninh
Thịnh vượng của khu vực
Phát triển của khu vực
UNCLOS
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích những diễn biến diễn ra gần đây trên biển Đông từ đó chỉ ra những hệ lụy đối với an ninh và sự thịnh vượng trong khu vực, và sự hợp tác trên biển Đông vì an ninh và phát triển khu vực
Issue Date: 2018-6-12
Type: Tài liệu dịch
Extent: 32 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • quan diem va cach tiep can ve hop tac khu vuc - alberto a. encomienda.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 409,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.