Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46468
Title: Biển Đông: Hướng tới một Khu vực Hòa bình, An ninh và Hợp tác
Authors: Đặng Đình Quý
Keywords: Biển Đông
Khu vực Hòa bình
An ninh
Hợp tác
Trung Quốc
Hoa Kỳ
Mỹ-Trung
Những chú voi khiêu vũ
Quy tắc ứng xử
Chiến lược
Abstract: Cuốn sách tập hợp các tham luận của các học giả quốc tế trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-12/11/2010
Type: Sách
Extent: 513 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • sach_tv_2010_compressed.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.