Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorErik Franckx, Marcoo Benatar-
dc.date.issued2018-6-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46500-
dc.description.abstractBài viết tập trung vào vấn đề áp dụng đường cơ sở quần đảo đối với các quần đảo giữa biển, đó là những quần đảo thuộc về một quốc gia mà với bất kỳ lý do nào đó không thể được xem như là quốc gia quần đảo theo Luật biển Quốc tế 1982. Bài viết cũng sẽ xem xét đến những lập luận pháp lý về khả năng vẽ đường cơ sở thẳng xung quanh các quần đảo xa bờ theo luật quốc tế tại Biển Đông-
dc.format.extent15 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectĐường cơ sởvi
dc.subjectBiển Đôngvi
dc.subjectUNCLOSvi
dc.subjectTrường Savi
dc.subjectHoàng Savi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.titleĐường cơ sở thẳng bao quanh các đảo không cấu thành một quốc gia quần đảovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodTrung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.