Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46509
Title: Asean và tranh chấp Biển Đông
Authors: Hà Anh Tuấn
Keywords: ASEAN
Biển Đông
DOC
COC
Trường Sa
Hoàng Sa
Trung Quốc
Xung đột ở Biển Đông
Tranh chấp Biển Đông
Abstract: Căng thẳng đang leo thang xung quanh những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trong vài năm qua đã trở thành mối quan ngại chính về an ninh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, ASEAN, được cho là một trong những tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới, chưa đóng vai trò đáng kể trong việc làm dịu những tranh cãi nóng bỏng giữa các bên tranh chấp. Bài viết này phân tích rằng ASEAN có lợi ích, trách nhiệm, và khả năng để tham gia tích cực hơn trong vấn đề này và đóng góp vào quá trình giải quyết tranh chấp.
Issue Date: 2018-6-12
Type: Báo cáo
Extent: 18 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • ha anh tuan, asean va tranh chap bien dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 583,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.