Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46527
Title: Biển Đông: Sự trỗi dậy của Trung Quốc và tác động đối với hợp tác an ninh
Authors: Koichi Sato
Keywords: Biển Đông
Sự trỗi dậy
Trung Quốc
Hợp tác an ninh
Nhật Bản
Mỹ
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Những tuyên bố và hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đang gây căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Mỹ, Nhật Bản và Úc cũng thể hiện sự quan ngại đối với an ninh của các tuyến đường thông thương trên biển tại Biển Đông. Bài tham luận sẽ phân tích những thách thức trên biển này và xem xét những hệ lụy đối với hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng bao gồm Nhật Bản và Mỹ.
Issue Date: 2018-6-12
Type: Tài liệu dịch
Extent: 20 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.