Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46555
Title: Những vấn đề và lợi ích tại khu vực Biển Đông
Authors: Rodolfo C. Severino
Keywords: Vấn đề
Lợi ích
Biển Đông
UNCLOS
Trung Quốc
ASEAN
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Bài viết đề cập đến việc cần phân biệt giữa các điểm đảo và các vùng nước, giữa đảo và đá, tác giả cũng phân tích về cách tiếp cận giải quyết vấn đề cũng như các mối quan hệ lợi ích đan xen của các bên tại khu vực.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 13 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • rodolfo c. severino-nhung van de va loi ich tai khu vuc bien dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.