Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46568
Title: Kiến tạo liên minh cải cách ở Việt Nam
Authors: Huỳnh Thế Du, Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Kiến tạo liên minh
Cải cách
Liên minh cải cách
Kiến tạo liên minh cải cách
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích Kiến tạo liên minh cải cách ở Việt Nam
Issue Date: 2015
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 24 trang
Method: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: http://www.fetp.edu.vn/vn/bao-cao-chinh-sach/nghien-cuu-chinh-sach/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kien tao lien minh cai cach o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 666,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.