Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46575
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2008
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Ngành công nghiệp
Báo cáo tóm tắt
Báo cáo
Công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thương mại
Description: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2008
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 136179938699040779509450052685046145116.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.