Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46588
Title: Biển Đông: Ảo tưởng và Thực tế
Authors: Rodolfo C. Severino
Keywords: Biển Đông
Ảo tưởng
Thực tế
Chủ quyền lãnh thổ
Quyền tài phán biển
Giải quyết xung đột
Yêu sách xung đột
UNCLOS
Yêu sách tài phán
Tranh chấp Biển Đông
Quy tắc ứng xử
DOC
Abstract: Thường xuyên có những tranh luận công khai về yêu sách xung đột chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán biển ở Biển Đông. Điều này làm cho vấn đề vốn đã phức tạp lại càng trở nên phức tạp hơn. Giới truyền thông và các nhà bình luận học thuật, những người hiểu biết vấn đề cặn kẽ hơn, đã thúc đẩy xu hướng này cùng với việc duy trì những câu chuyện thực sự hoang đường liên quan đến tranh chấp, bất chấp thực tế và hiện thực của vấn đề. Một số câu chuyện hoang đường phản ánh tình cảm chủ nghĩa dân tộc tại các quốc gia riêng biệt là nơi hình thành ra chúng, được thể hiện ở các cuộc biểu tình công khai và các kênh truyền thông truyền thống và phi truyền thống. Thực chất, một số có nguồn gốc từ sự thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 12 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • rodolfo c. severino_bien dong ao tuong va thuc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 434,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.