Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46599
Title: Mối liên hệ giữa Biển Đông, Biển Hoa Đông và vấn đề chủ quyền trên Biển Đông
Authors: Donald K. Emmerson
Keywords: Biển Đông
Biển Hoa Đông
DOC
COC
ASEAN
Trung Quốc
Đài Loan
Mỹ
EEZ
Type: Tài liệu dịch
Extent: 10 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • csis 2013_emmerson's paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 434,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.