Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46601
Title: Cuộc đua giữa nhiệm kỳ của Trung Quốc: Tăng tốc tới năm 2012 - Phần 1: Lãnh đạo tỉnh
Authors: Cheng Li
Keywords: Lãnh đạo tỉnh
Chính trị gia
Thị trưởng
Trung Quốc
Tỉnh trưởng
Abstract: Bảy trong số chín Ủy viên của Ủy ban Thường trực Bộ chính trị và 14 trong 25 thành viên trong Bộ chính Trung Quốc trị dự tính sẽ nghỉ hưu trong năm 2012 để nhường vị trí cho thế hệ trẻ hơn. Những ai sẽ là ứng cử viên triển vọng nhất? Trả lời cho câu hỏi trên, tác giả đã dựa trên những phân tích toàn diện về gia thế tiểu sử, trình độ, con đường sự nghiệp, mạng lưới chính trị hay đặc điểm phe phái của 62 lãnh đạo tỉnh của Trung Quốc hiện nay để tìm ra những ứng cử viên sáng giá nhất.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 35 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/422-cheng-li-cuc-ua-gia-nhim-k-ca-trung-quc-tng-tc-ti-nm-2012-phn-1-lanh-o-tnh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.