Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46602
Title: Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2011
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Năm 2011
Nghị quyết 11/NQ-CP
Hoạt động thương mại
Báo cáo sơ kết
Hoạt động đầu tư
Phụ lục
Hoạt động thương mại
Sản xuất công nghiệp
Description: Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2011 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 86587908422128900739912364017222077115.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 198,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.