Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46602
Title: Sức mạnh Hải quân sẽ đem lại Chiến thắng? Sức mạnh và Luật pháp trên Biển Đông
Authors: Peter Dutton
Keywords: Sức mạnh Hải quân
Chiến thắng
Sức mạnh
Luật pháp trên Biển Đông
Trung Quốc
Philippines
UNCLOS
ASEAN
Abstract: Xem xét cụ thể trường hợp vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines, tác giả phân tích vai trò của luật pháp quốc tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông hiện nay.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 12 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • csis 2013_peter dutton paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 653,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.