Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46606
Title: Cuộc đua giữa nhiệm kỳ của Trung Quốc: Tăng tốc tới năm 2012 - Phần 3: Lãnh đạo quân đội
Authors: Cheng Li
Keywords: Lãnh đạo quân đội
Quyền lực
Kiểm soát
Trung Quốc
Abstract: Một loạt những câu hỏi quan trọng nảy sinh xung quanh sự thay đổi sắp tới trong bộ máy lãnh đạo PLA và thành phần của Quân ủy Trung ương mới năm 2012. Những ai là ứng viên sáng giá nhất để trở thành lãnh đạo quân đội trong Đại hội Đảng lần thứ 18? Kết cấu mới của bộ máy quan trọng nhất trong quân đội Trung Quốc sẽ nói lên điều gì về động lực tương quan mới giữa những nhà lãnh đạo dân sự và quân đội; và những thách thức gì có thể nảy sinh trong tương lai? Phân tích về những người được chọn vào QUTW và những người bị loại sẽ nói lên điều gì về chiều hướng mà các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc đang nhắm đến?
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 33 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/444-cheng-li-cuc-ua-gia-nhim-k-ca-trung-quc-tng-tc-ti-nm-2012-phn-3-lanh-o-quan-i
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.