Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46612
Title: Tổng quan các Hiệp định thương mại tự do đang đàm phán
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
FTAs
TPP
EVFTA
Abstract: Bài viết phân tích sự khác biết giữa FTAs đã ký và FTAs đang đàm phán, chỉ ra đặc trưng các FTAs đang đàm phán; đánh giá tác động của các FTAs và đưa ra những lưu ý cho Việt Nam.
Issue Date: 2014-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 21 trang
Method: Trung tâm WTO - VCCI
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tong quan cac HD thuong mai tu do dang dam phan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.