Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46641
Title: Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế
Authors: Đặng Đình Quý
Keywords: Biển Đông
Luật pháp
Địa Chính trị
Hợp tác Quốc tế
Trung Quốc
Nhật Bản
Mỹ
ASEAN
UNCLOS
Petro Việt Nam
Abstract: Cuốn sách này tập hợp các tham luận của các học giả quốc tế trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3 về Biển Đông với chủ đề “Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại Hà Nội từ 4-5/11/2011.
Type: Sách
Extent: 442 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • sachbiendongvie2011final_tv).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.