Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46642
Title: Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam
Authors: Lê Quang Bình, Nguyễn Thị Thu Nam
Phạm Thanh Trà, Phạm Quỳnh Phương
Keywords: Đánh dấu
Không gian xã hội dân sự
Xã hội dân sự
Việt Nam
Phương pháp đo lường
Thu thập
Phân tích số liệu
Abstract: Nghiên cứu “Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam” là sáng kiến đầu tiên nhằm đo lường không gian đang được tạo ra và sử dụng bởi các tác nhân xã hội dân sự. Nó nhằm đo cảm nhận của những người trong cuộc về không gian họ có, và đâu là các cơ hội cũng như thách thức cho việc mở rộng không gian này. Nó là một lát cắt nhằm giúp những bên liên quan hiểu hơn về XHDS Việt Nam từ đó có những điều chỉnh về chính sách, về phương thức hoạt động, hoặc về thái độ hợp tác nhằm đạt được mục đích chung
Type: Sách
Extent: 170 trang
Method: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Danh dau khong gian xã hoi dan su VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.