Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46668
Title: Diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa - sinh kế tộc người
Authors: Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương
Keywords: Diện ngôn
Chính sách
Sự biến đổi văn hóa
Sinh kế tộc người
Dân tộc thiểu số
Đời sống kinh tế xã hội
Diễn ngôn về dân tộc thiểu số
Tác động của chính sách
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ những vấn đề về diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi về văn hóa cũng những cuộc sống kinh tế xã hội, sinh kế của tộc người, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Issue Date: 2012
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 84 trang
Method: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien ngon, CS va su bien doi VH-sinh ke toc nguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 839,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.