Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46709
Title: "Thiểu số cần tiến kịp đa số" Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam
Authors: Phạm Quỳnh Phương, Hoàng Cầm
Lê Quang Bình, Nguyễn Công Thảo
Mai Thanh Sơn
Keywords: Thiểu số
Đa số
Thiểu số cần theo kịp đa số
Định kiến
Quan hệ tộc người
Việt Nam
Định kiến tộc người
Hậu quả của định kiến
Abstract: Nghiên cứu về vấn đề "Thiểu số cần tiến kịp đa số" Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam. Với mong muốn hiểu được vấn đề định kiến tộc người từ phương diện lý thuyết đến thực tiễn, nhằm góp phần khám phá một khía cạnh trong mối quan hệ tộc người, chúng tôi bước đầu khảo sát suy nghĩ, thái độ và hành vi của người Kinh tại các vùng miền núi đối với những tộc người DTTS cùng địa bàn sinh sống.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 144 trang
Method: Nhà xuất bản Thế Giới
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thieu so can tien kip da so-Dinh kien trong quan he toc nguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.