Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46710
Title: "Thiểu số tiến kịp đa số" định kiến tộc người và vấn đề ngoài lề hóa của người dao Bắc Kạn
Authors: Hoàng Cầm, Mai Thanh Sơn
Keywords: Thiểu số
Đa số
Thiếu số tiến kịp đa số
Định kiến tộc người
Người Dao
Bắc Kạn
Câu chuyện giáo dục
Việc làm
Ngoài lề hóa văn hóa
Ngoài lề hóa vị thế xã hội
Abstract: Nghiên cứu tập trung tìm hiểu định kiến tộc người có tác động như thế nào đến đời sống kinh tế và văn hoá, xã hội của người Dao, trong đó đặc biệt quan tâm đến các chính sách và diễn ngôn mang tính định kiến có tác động như thế nào đến quá trình ngoài lề hoá về văn hoá, xã hội, các vấn đề về phát triển nguồn lực cũng như các cơ hội việc làm trong các cộng đồng Dao ở Chợ Mới hiện nay.
Issue Date: 2011
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 25 trang
Method: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thieu so tin kip da ô-Nguoi Dao Bac Kan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.