Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46714
Title: Vốn cổ phần: Kênh tài chính đang phát triển
Keywords: Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân
Chương trình phát triển kinh tế tư nhân
MPEG
Vốn cổ phần
Tài chính
Kênh tài chính
Việt Nam
Khu vực kinh tế tư nhân
Chứng khoán
Tài trợ
Phát hành cổ phiếu
Đầu tư mạo hiểm
Chính sách
Abstract: Báo cáo này xem xét tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai của hoạt động huy động cốn cổ phần ở Việt Nam. Hoạt động huy động vốn cổ phần thường được định nghĩa là phương thức được các công ty sử dụng nhằm huy động vốn đầu tư dài hạn thông qua việc bán cổ phần (vốn chủ sở hữu) cho các nhà đầu tư, thay vì các biện pháp huy động vốn khác như vay ngân hàng hay phát hành các công cụ nợ khác
Issue Date: 2004
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 57 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Von co phan-Kenh tai chinh dang ptrien tai VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 712,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.