Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46715
Title: Tăng trưởng khả năng tiếp cận nguồn tín dụng cung cấp các dịch vụ thanh toán và các sản phẩm ngân hàng mới tin cậy và kịp thời
Keywords: Nguồn tín dụng
Tiếp cận nguồn tín dụng
Dịch vụ thanh toán
Sản phẩm ngân hàng
Cung cấp dịch vụ thanh toán
Dự báo hiện đại hóa ngân hàng
Hệ thống thanh toán giai đoạn 2
Ngân hàng
Tín dụng
Abstract: Bài viết nói về Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 về việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tín dụng cung cấp các dịch vụ thanh toán và các sản phẩm ngân hàng mới tin cậy và kịp thời.
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VN-du an dai hoa ngan hang va he thong thanh toan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.