Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46723
Title: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hợp lý và hiệu quả đất nông nghiệp cho huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn Bá Long
Keywords: Diện tích tự nhiên
Đơn vị đất đai
Năng suất
Nuôi trồng thủy sản
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tổng số muối tan
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Thành phố Hải Phòng
Hiệu quả đất nông nghiệp
Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Đất nông nghiệp
Biến đổi khí hậu
Bảo vệ th
Description: Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá đất nông nghiệp, đề xuất được định hướng sử dụng đất và các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 218 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23836957827652988367636453824303069225.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 78,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.