Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46725
Title: Việt Nam: Nắm bắt cơ hội của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Keywords: Việt Nam
Cơ hội
Hiệp định thương mại tự do
Kỷ yếu
Chuỗi giá trị
Nâng cấp ngành
Môi trường kinh doanh
Thương mại
Công bằng
Abstract: Báo cáo về việc Việt Nam nắm bắt cơ hội của các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới trong phát triển toàn diện, cụ thể: Việt Nam tham gia sâu sắc hơn vào chuỗi giá trị và nâng cấp ngành; Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo thuận lợi cho thương mại và đảm bảo sự công bằng.
Issue Date: 2016
Type: Kỉ yếu
Extent: 222 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VN nam bat co hoi-hiep dinh TM tu do the he moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.