Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46728
Title: Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ
Authors: Ngân hàng thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
Keywords: Báo cáo tổng quan
Việt Nam 2035
Khát vọng Việt Nam 2035
Khu vực tư nhân
Đổi mới sáng tạo
Kinh tế
Môi trường
Trách nhiệm giải trình
Nhà nước có năng lực
Abstract: Báo cáo này bao gồm: Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035; 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam 2035; Hiện đại hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân; Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế; Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; Đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội; Cuối cùng là thể chế hiện đại và Nhà nước hiệu quả
Type: Báo cáo
Extent: 168 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VN 2035-Bao cao tong quan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.