Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46737
Title: Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân: một định chế còn thiếu để tăng cường tiếp cận tài chính ở Việt Nam
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Trung tâm thông tin
Thông tin tín dụng tư nhân
Chế định
Tiếp cận tài chính
Tăng cường tiếp cận tài chính
Việt Nam
Thị trường tài chính
Abstract: Bản tin này thảo luận về vai trò của trung tâm thông tin tín dụng tư nhân và những điều kiện cần và đủ để có một trung tâm như vậy hoạt động ở Việt Nam
Issue Date: 2006
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trung tam thong tin tin dung tu nhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 434,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.