Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46739
Title: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: Thách thức trong việc hoàn thành sứ mệnh được giao
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Tổng công ty đầu tư
Kinh doanh vốn nhà nước
Thách thức
Cổ đông chi phối
Mục tiêu đầu tư xung đột
Cơ cấu quản trị
Quản lý
Abstract: Bản tin này đề cập đến một số thách thức đến việc thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)sẽ phải đường đầu cũng như đưa ra một số đề xuất để SCIC quản lý tài sản nhà nước một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch hơn, góp phần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa ở Việt Nam
Issue Date: 2007
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tong cty dau tu va kdonh von nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 710,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.