Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46744
Title: Tiếp cận đất đai: Những khó khăn của khu vực doanh nghiệp tư nhân
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Đất đai
Khó khăn
Doanh nghiệp tư nhân
Khu vực doanh nghiệp tư nhân
Nguồn cung cấp đất đai
Thông tin về thị trường đất
Quyền và bảo hộ quyền
Đất còn yếu
Thủ tục hành chính
Abstract: Bản tin này đề cấp đến một số cản trở về mặt chính sách và thực tế triển khai mà các doanh nghiệp tư nhân đang vướng phải khi tiếp cập đất đai phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh
Issue Date: 2007
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tiep can dat dai-khu vu dnghiep tu nhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.