Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46745
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm nấm da và kết quả điểu trị ở bệnh nhân tại Trung tâm Chống phòng - Da liễu Nghệ An 2015 - 2016
Authors: Nguyễn Thái Dũng
Keywords: Điều trị
Nấm da
Đặc điểm
Điều trị nấm
Nghệ An 2015 - 2016
Phòng chống da liễu
Khám
Bệnh nhân
Description: Tóm Tắt luận án tiễn sĩ chuyên ngành ký sinh trùng sinh học nghiên cứu về đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm nấm da và kết quả điểu trị ở bệnh nhân tại Trung tâm Chống phòng - Da liễu Nghệ An 2015 - 2016
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27419189543361060103977306780394461922.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 372,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.