Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46745
Title: Tiếng nói của doanh nhân nữ Việt Nam
Keywords: Tiếng nói
Doanh nhân nữ
Việt Nam
Tiếng nói của doanh nhân nữ
Môi trường kinh doanh
Pháp luật
Chính sách
Quản lý tài chính
Văn hóa kinh doanh
Abstract: Bài viết tiếng nói của nữ doanh nhân Việt Nam đã bình luận, phân tích về vai trò của người phụ nữ cũng như cần phải thay đổi để đảm bảo các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tiếp tục phát triển mạnh
Type: Sách
Extent: 56 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tieng noi cua doanh nhan nu VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.