Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46748
Title: Sự hài lòng của công dân với các dịch vụ hành chính công ở Ủy ban nhân các phường thuộc Quận Tây Hồ
Authors: Hoàng Văn Hảo
Keywords: Đánh giá
Dịch vụ hành chính công
Công dân
Ủy ban nhân dân
Tây Hồ
Sự hài lòng
Hành chính công
Dịch vụ
Description: Bảng hỏi đánh giá các yếu tố của dịch vụ hành chính công được sử dụng trong luận án có thể được sử dụng trong khảo sát, nghiên cứu về sự hài lòng của công dân với dịch vụ hành chính công ở cấp cơ sở hoặc có thể tiếp tục bổ sung, cải thiện để áp dụng nghiên cứu sự hài lòng của công dân với một dịch vụ hành chính công cụ thể hoặc ở các cấp khác. Các đề xuất trong luận án có thể được áp dụng trong việc cung cấp dịch vụ hành công của UBND các phường tại Quận Tây Hồ, có thể nghiên cứu áp dụng cho cấp cơ sở nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của công dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền ở cơ sở.
Type: Luận án
Coverage: 3 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103221911815725238231846638619992927048.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 241,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.