Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46749
Title: Thông tư liên tịch về đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp cần tiếp tục được cải thiện
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Thông tư liên tịch
Thủ tục
Doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Cải thiện
Quan điểm
Abstract: Bản tin đề cập đến những hạn chế chính và đề xuất một số cải thiện đối với thông tư liên tịch về đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp
Issue Date: 2006
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thong tu lien tich - thu tuc thanh lap dnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 418,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.